خداییش نونی که تو خود سر بودن هست تو هیچی‌ دیگه نیست
قضیه خودسری چه هست؟ ‎· amineh