اردک آبی‌ پلمپ شده؟؟! وات ایز گوینگ آن‌ در؟
عرضه مواد غذایی تاریخ گذشته داشته ‎- آمیرزو
واقعا؟! اصلا بهش نمیاد از این دزدی ها! ‎- زبل خان
یا ابا زبل ‎- ابوتایغر
یا ابوتایغر صغیر ‎- زبل خان