اردک آبی‌ پلمپ شده؟؟! وات ایز گوینگ آن‌ در؟
عرضه مواد غذایی تاریخ گذشته داشته ‎· آمیرزو
واقعا؟! اصلا بهش نمیاد از این دزدی ها! ‎· زبل خان
یا ابا زبل ‎· ابوتایغر
یا ابوتایغر صغیر ‎· زبل خان