بنده معتقدم که پروپوزال نوشتن یعنی‌ یه مشت دروغ که به این راحتیا هم که ادعا میکنی‌ محقق نمی‌شه
توضیح فنینی بید(نون میانجی توی لهجه ما گره گشاست) ‎· zYa-Bushehr
این که گفتی‌ یعنی‌ چه؟ @zya ‎· زبل خان
@zebelkhan001: گفتم توضیح فنی ئی بود... توی لهجه مون هم برای تلفظ راحت، یه نون میاریم، میشه توضیح فنینی بود ‎· zYa-Bushehr
آفرین دمت گرم ‎· زبل خان