بنده معتقدم که پروپوزال نوشتن یعنی‌ یه مشت دروغ که به این راحتیا هم که ادعا میکنی‌ محقق نمی‌شه
توضیح فنینی بید(نون میانجی توی لهجه ما گره گشاست) ‎- zYa-Bushehr
این که گفتی‌ یعنی‌ چه؟ @zya ‎- زبل خان
@zebelkhan001: گفتم توضیح فنی ئی بود... توی لهجه مون هم برای تلفظ راحت، یه نون میاریم، میشه توضیح فنینی بود ‎- zYa-Bushehr
آفرین دمت گرم ‎- زبل خان