مفتخرم که از همین تریبون الام کنم که پروپوزال رو به اتمامه
آقا بیاین تریبون درباره ی #شام بگین :{ ‎- zYa-Bushehr