خیلی‌ لفظ قلم صحبت می‌کنم، مرده شور!
گفتم الان بگم میگی گیر دادی و اعصاب نداری و اینها / ولی آخه «بر نمی تابه» ؟؟ :دی ‎· آیــــه!
مگه چشه؟ :دی...گیر دادی و اعصاب نداری و اینها @aye ‎· زبل خان
@zebelkhan001 :)) من صوبتی ندارم ‎· آیــــه!