لازم به ذکر است که خدا هیچ بنده ایی رو با این یک مورد امتحان نکنه...خدایا خودت نسیب کسی‌ نکنه، اگرم کردی زورشو بده
نصیب ‎· zYa-Bushehr