امیدوارم تب‌ این دابسمش‌های ایرانی زود تمام شه‌، یعنی‌ بعضا دیده شده لودگی رو وارد یه مرحله جدیدی کردن!