هان؟!
یعنی باور کنیم؟ ‎- زی
خیر ‎- مـِـهدی❆
عه رضا کجا بودی؟ :)) ‎- زی
عوهو :دی ‎- SaeedTheGiraffe ?