عکسمون رو چطوری چیز کنیم؟ حتما باید بریم توی این سایته؟
اینجا یه اکانت بساز با همون ایمیلی که اینجا ثبت نام کردی https://en.gravatar.com ‎· Hamed
مرسی حامد. ‎· زی